Teksty na katechezę, kazanie, liturgię na Środę Popielcową

Popielec to dzień, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu, mający na celu jak najlepsze przygotowanie chrześcijan na święto Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu w kościołach odbywają się msze popielcowe z obrzędem posypania głów popiołem. Również w szkołach w tym dniu organizuje się katechezy, których celem jest ukazanie uczniom istoty Środy Popielcowej oraz całego okresu Wielkiego Postu.

Księża, którzy w dniu Środy Popielcowej będą wygłaszać kazanie w kościele, mogą sięgnąć do wielu różnych pomocy duszpasterskich. Kazanie na Popielec powinno dotyczyć w głównej mierze rozpoczynającego się czasu wielkopostnego, w trakcie którego wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach żałobnych, takich jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale.

Wygłaszając kazanie na Środę Popielcową, warto też sięgnąć do Słowa Bożego, zgodnie z którymi wierni powinni nawracać się i wierzyć w Ewangelię. W trakcie kazania ksiądz może podkreślić też symbolikę popiołu, który oznacza nie tylko zmartwychwstanie, ale i odradzanie się do nowego życia, którym jest życie wieczne. Można też sięgnąć do historii, ukazując wiernym Środę Popielcową kiedyś i dziś.

W poszukiwaniu tekstów na katechezę czy kazanie na Środę Popielcową, można sięgnąć do różnych pomocy – może to być między innymi Pismo Święte, ale nie tylko. Mogą to być także książki, których autorami są: papież Jan Paweł II czy papież Benedykt XVI. W tego rodzaju pomocach na pewno znajdziemy wiele ciekawych rozważań, które można wykorzystać podczas wygłaszania kazania w kościele czy w czasie katechezy w szkole.

Wielki Post jest bez wątpienia szczególnym okresem, jednak jego specyfikę na ogół najtrudniej zrozumieć jest dzieciom. Dlatego przygotowując katechezę wielkopostną w szkole, zwłaszcza w tych młodszych klasach, warto razem z uczniami ułożyć definicję tego okresu czy pokazać dzieciom popiół, tłumacząc jego symbolikę.

Tematyka wielkopostna często jest poruszana także na katechezach i lekcjach religii w szkołach. By jednak dzieci możliwie jak najlepiej zrozumiały istotę tego szczególnego czasu w chrześcijaństwie, warto postarać się o to, by zostały one zaangażowane w czasie trwania takiej katechezy. Mogą więc na przykład na karteczkach napisać z czym kojarzy im się czas Wielkiego Postu.

Wielki Post to czas, który ma służyć przede wszystkim modlitwie, pokucie oraz rozważaniu Męki Pańskiej. W tym celu także warto sięgać do różnego rodzaju pomocy, które umożliwią nam nie tylko dobre przeżycie Wielkiego Postu, ale i odpowiednie przygotowanie się do uroczystości paschalnych.