Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/714.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Pomoce duszpasterskie na Środę Popielcową

Teksty na katechezę, kazanie, liturgię na Środę Popielcową

Popielec to dzień, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu, mający na celu jak najlepsze przygotowanie chrześcijan na święto Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu w kościołach odbywają się msze popielcowe z obrzędem posypania głów popiołem. Również w szkołach w tym dniu organizuje się katechezy, których celem jest ukazanie uczniom istoty Środy Popielcowej oraz całego okresu Wielkiego Postu.

Księża, którzy w dniu Środy Popielcowej będą wygłaszać kazanie w kościele, mogą sięgnąć do wielu różnych pomocy duszpasterskich. Kazanie na Popielec powinno dotyczyć w głównej mierze rozpoczynającego się czasu wielkopostnego, w trakcie którego wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach żałobnych, takich jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale.

Wygłaszając kazanie na Środę Popielcową, warto też sięgnąć do Słowa Bożego, zgodnie z którymi wierni powinni nawracać się i wierzyć w Ewangelię. W trakcie kazania ksiądz może podkreślić też symbolikę popiołu, który oznacza nie tylko zmartwychwstanie, ale i odradzanie się do nowego życia, którym jest życie wieczne. Można też sięgnąć do historii, ukazując wiernym Środę Popielcową kiedyś i dziś.

W poszukiwaniu tekstów na katechezę czy kazanie na Środę Popielcową, można sięgnąć do różnych pomocy – może to być między innymi Pismo Święte, ale nie tylko. Mogą to być także książki, których autorami są: papież Jan Paweł II czy papież Benedykt XVI. W tego rodzaju pomocach na pewno znajdziemy wiele ciekawych rozważań, które można wykorzystać podczas wygłaszania kazania w kościele czy w czasie katechezy w szkole.

Wielki Post jest bez wątpienia szczególnym okresem, jednak jego specyfikę na ogół najtrudniej zrozumieć jest dzieciom. Dlatego przygotowując katechezę wielkopostną w szkole, zwłaszcza w tych młodszych klasach, warto razem z uczniami ułożyć definicję tego okresu czy pokazać dzieciom popiół, tłumacząc jego symbolikę.

Tematyka wielkopostna często jest poruszana także na katechezach i lekcjach religii w szkołach. By jednak dzieci możliwie jak najlepiej zrozumiały istotę tego szczególnego czasu w chrześcijaństwie, warto postarać się o to, by zostały one zaangażowane w czasie trwania takiej katechezy. Mogą więc na przykład na karteczkach napisać z czym kojarzy im się czas Wielkiego Postu.

Wielki Post to czas, który ma służyć przede wszystkim modlitwie, pokucie oraz rozważaniu Męki Pańskiej. W tym celu także warto sięgać do różnego rodzaju pomocy, które umożliwią nam nie tylko dobre przeżycie Wielkiego Postu, ale i odpowiednie przygotowanie się do uroczystości paschalnych.